การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

เลขห้องประชุม (Meeting ID)

313 326 3515

รหัสผ่าน (Passcode)

998599

หากยังไม่มีโปรแกรม ...

หากมีโปรแกรมอยู่แล้ว แตะที่ด้านล่างนี้

counter easy hit