คำแนะนำ : ท่านสามารถใช้นิ้วมือหรือเมาส์แตะบริเวณด้านบนแถบ "สีม่วง" ซึ่งเป็น "เมนู" เพื่อเข้าสู่หน้าที่ท่านต้องการ

ยังคงมุ่งมั่นทำงาน เพื่อสมาชิกทุกท่าน ตลอดไป

มุ่งมั่น พัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงของสมาชิก

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

6,000

จำนวนสมาชิกสามัญ

5,000

จำนวนสมาชิกสมทบ

450

ข่าวสารและประกาศ

ข้อมูลข่าวสารและประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 - วันแรงงาน วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 256

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วย

ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกของสหกรณ์ออมทรัพ

ด่วน! ประกาศยกเลิก การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม และการจัดกิจกรรม

วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564 วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันจักรี วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้

ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64ในวันที่ 18-19 มีนาคม 256

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยบริการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 5.75 ต่อปี
(ยกเว้นเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงฯ)

ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก

ร้อยละ 6.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ฝากประจำ ร้อยละ 3.20 ต่อปี

ช่องทางลัด

โปรดคลิ๊กหรือแตะที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้าที่ท่านต้องการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการทำธุรกรรม

สายด่วนเจ้าหน้าที่

เบอร์ติดต่อภายใน

งบย่อ

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

E-Money

ระยอง เขต.1

E-Money

ระยอง เขต.2

iMember (Mobile)

เวอร์ชั่นมือถือ

iMember (Desktop)

เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์

Bank Account

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

คู่มือสมาชิก

สำหรับสมาชิกทุกท่าน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถรับข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทางนี้

LINE Official Account

@rycoop.news

แตะที่ไอคอนเพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อน

Facebook Fanpage

rycoop.community

Youtube Channel

สื่อวีดิทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Email

rycoop444@hotmail.com
admin@rycoop.com
counter easy hit