ขั้นตอนในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคุล

กรณีลืมรหัสผ่าน ,ระบบถูกล็อคเนื่องจากกรอกรหัสผิดบ่อยครั้ง ,เบอร์มือถือไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการเพิ่ม Email

เขียนคำร้องทั่วไปขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว พร้อมสั่งไฟล์ดังนี้

เอกสารคำร้องทั่วไป : https://drive.google.com/file/d/1Ezwytcq-OH5d-cwou2lwRe3PXd-ITplM/view

  1. ถ่ายรูปคำร้องทั่วไปที่สมาชิกเขียนคำร้องและลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ถ่ายให้ชัดเจน)
  2. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชนที่สมาชิกลงชื่อรับรองสำเนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ถ่ายให้ชัดเจน)
  3. ถ่ายรูปสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชี พร้อมถือเอกสารคำร้องทั่วไป (ถ่ายให้ชัดเจน)

ส่งมาในช่องทางนี้

LINE OA ฝ่ายคอมพิวเตอร์ : https://lin.ee/YOAX11i

ทางฝ่ายจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ครับ

ตัวอย่างการส่งไฟล์เพื่อยืนยันตัวตน

counter easy hit