line สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

LINE@ สอ.ครูระยอง มาแล้ววววว !!!

LINE@ สอ.ครูระยอง มาแล้ววววว !!!

มิติใหม่ในการรับข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เนื่องจากท่านผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความกังวลในเรื่อง ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2561 ว่ามีความล่าช้าในการกระจายข่าวสารและกลัวว่าจะข่าวจะไม่ทั่วถึงสมาชิกในวงกว้าง

ซึ่งเมื่อเทียบกับผลรายงานการเข้าถึง หรือการดาวน์โหลดเอกสารที่ผมได้จัดทำขึ้นและทำการประมวลออกมาดู ก็อยู่ในระดับที่น้อยเช่นกัน

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงได้เรียกผมเข้าไปคุยเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แบบระยะยาว และก็ได้ข้อสรุปว่า ข้าราชการครูนั้นใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นหลัก

ผมเลยเสนอเรื่องการจัดทำ LINE@ เพราะสามารถรองรับสมาชิกได้จำนวนหลักหมื่นคนด้วยการกระจายข่าวเพียงครั้งเดียว

ซึ่งทุกท่านสามารถ Add LINE@ ของทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากช่องทางนี้นะครับ

ซึ่งสามารถ Scan QR-CODE หรือกด Add Friend ได้จากด้านขวามือหรือด้านล่างนะครับ

หรือค้นหาจากช่อง Search ด้วยคำว่า rycoop.news

ขอบคุณครับ

“ยกมือถือ เปิดไลน์ แล้วแสกนได้เลยครับ”

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์