สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน

ณ ขณะนี้มีหลายๆท่าน เข้ามาเยี่ยมในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผมดูจาก ip address ที่ปรากฏขึ้นมาแล้ว นอกเหนือจากสมาชิกของเราแล้ว ก็ยังมีผู้เยี่ยมทั่วไปเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู ซึ่งคำค้นนี้ก็ถือเป็นคำที่หลายๆให้ความสนใจ อาจเพราะเป็นกระแสการออมเงินที่กำลังมาแรง เนื่องจากสหกรณ์นั้นให้ดอกเบี้ยและปันผลในระดับที่สูงกว่าธนาคาร จึงมีหลายๆคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก อาจเพราะมีเงินเก็บเยอะ แต่ไม่รู้จะเอาไปลงทุนอะไร หรือ ฝากที่ไหนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี หากจะนำไปลงทุนเล่นหุ้นก็ดูจะเสี่ยงเกินไป

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกและท่านที่สนใจที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าสามารถสมัครได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งเงื่อนไขและของการสมัครเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด นั้นมีดังนี้

คุณสมบัติที่สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ (สัญญาจ้าง 4 ปีเท่านั้น) หรือ เป็นข้าราชการครูและพนักงานครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการบำนาญ อยู่ในกอง / ส่วนการศึกษา หรือพนักงานจ้างตตามภาระกิจที่สังกัดกอง / ส่วนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานประจำในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง หรือ

  • เป็นสมาชิกคุรุสภาซึ่งทำงานประจำ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยอง หรือ
  • เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้ หรือ
  • เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้อยู่ก่อนและได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งในฝ่าย กองใหม่ หน่วยงานเดิม หรือย้ายสังกัดกอง กรม กระทรวงที่แยกจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่นี่ [ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ]

ซึ่งส่วนสำคัญของใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด คือ ลายเซ็นต์ของผู้บังคับบัญชา ห้ามลืมเด็กขาด และในกรณีของผู้รับบำนาญ ท่านสามารถเซ็นต์รับรองตัวเองได้ทันทีที่ชองลายเซ็นผู้บังคับบัญชา

ส่วนในเรื่องของการส่งหุ้น ซึ่งในใบสมัครจะมีกำหนดอยู่ว่า ท่านจะต้องส่งค่าหุ้นเป็นร้อยละ 4 ของเงินเดือน ซึ่งหากคิดออกมาเป็นเศษ ให้ปัดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คิดเงินค่าหุ้นออกมาได้ 642 บาท ให้ปัดขึ้นเป็น 650 เพราะหุ้นของสหกรณ์นั้นราคาหุ้นละ 10 บาท

หลังจากเขียนใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เพื่อที่จะจัดทำวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติสมาชิกที่เข้าใหม่

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด แล้วครับ

ในบทความต่อไปเราจะพูดถึงเรื่อง “สมาชิกสมทบ” ซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเหมือนกันครับ

แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ

สวัสดีครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์