วันหยุด กรกฎาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
หยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปิดทำการในวันอาทิตย์และวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์