รายงานประจำปี

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ท่านสามารถ ดาว์นโหลด รายงานประจำปี 2563 ฉบับออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

  • iMember
  • Facebook
  • Line Official Account

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ส่วนฉบับจริงอยู่ระหว่างดำเนินการส่งถึงมือผู้แทนสมาชิกซึ่งจะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกท่าน พร้อมด้วยจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์