ยื่นคำขอกู้

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งใบคำขอกู้เงิน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งใบคำขอกู้เงิน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งใบคำขอกู้เงิน

กรณีแรก - สมาชิกที่ยื่นกู้เงินไม่เกิน 2,000,000 บาทและมีเงินเหลือให้หักตามระเบียบ

สำหรับ “สมาชิกที่ยื่นกู้เงินไม่เกิน 2,000,000 บาทและมีเงินเหลือให้หักตามระเบียบ” จะอยู่ในอำนาจการอนุมัติของผู้จัดการซึ่งได้รับมอบอำนาจการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถยื่นกู้ในวันเปิดทำการ (วันอังคาร – วันเสาร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรับเงินได้ทันที หลังจากที่หลักฐานและการลงนามของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน รวมถึงคู่สมรส ครบถ้วนสมบูรณ์


กรณีที่สอง - สมาชิกยื่นกู้เงินเกิน 2,000,000 บาท หรือ เงินหักเหลือไม่ครบตามหลักเกณฑ์

กรณี “สมาชิกยื่นกู้เงินเกิน 2,000,000 บาท” หรือ “เงินหักเหลือไม่ครบตามหลักเกณฑ์” จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ซึ่งจะมีการประชุมประมาณวันที่ 8 ของทุกเดือน จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ส่งใบคำขอกู้ภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการพิจารณา และสมาชิกที่ขอยื่นกู้จะได้รับเงินกู้เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งจะมีการประชุมในระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 ของทุกเดือน


หมายเหตุ : กรณีนี้หากยื่นคำขอกู้เกินวันที่ 6 ก็จะนำไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ในการประชุมของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ