ผู้ติดเชื้อ

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารการยืนยันการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

  1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์
  2. เลขที่บัญชีธนาคาร
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์ของคนในครอบครัว
  2. ใบทะเบียนสมรส
  3. เอกสารยืนยันความเกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ขอให้สมาชิกถ่ายรูปหรือ Scan เอกสาร แล้วส่งมาที่ Line Official Account หรือ Email

โดยท่านสามารถคลิ๊กหรือแตะที่ปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านประกาศหรือเข้าสู่ LINE ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

*** หมายเหตุ : ครอบครัว หมายถึง สามี หรือ ภรรยา และ บุตรของสมาชิกเท่านั้น ***

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์