ปิดระบบธุกรรม

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ในวันที่ 4 เมษายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

เอกสารแนบ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง