ประชุมใหญ่

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

*** แจ้งผู้แทนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ***

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ย้ายการจัด “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563”

ไปที่ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น

เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการจัด Social Distancing รับมือการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้แทนสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์