ทำงานที่บ้าน

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ทำงานแบบ Work From Home (การทำงานจากที่บ้าน) ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานที่สำนักงานบางส่วน ดังนั้น

เพื่อความสะดวกของท่านและไม่ต้องเสียเวลารอคอย ขอให้สมาชิกที่ประสงค์ดำเนินการดังนี้

โอนย้าย, เปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ : 085-349-0444

ปรับโครงสร้างหนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่นิติกร : 061-745-4456

เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และเจ้าหน้าที่จะทำการโทรนัดหมายให้ท่านมาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์