คู่มือสมาชิกออนไลน์

ข้อมูลเบื้องต้นที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ควรรู้

ขั้นตอน : การกดเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับ เงินกู้สามัญ ,พัฒนาวิชาชีพ และกองทุนฯ

1. เสียบบัตร ATMแล้วกดรหัสบัตร ATM

2. เลือกเมนู "บริการอื่นๆ"

3. เลือกเมนู "บริการอื่นๆ" และเลือกเมนู "สหกรณ์ออมทรัพย์"

4. เลือกเมนู "สอบถามยอดเงินฝาก" ถ้าต้องการทราบจำนวนเงินในบัญชีเงินออมทรัพย์ Online หน้าจอแสดงเงินคงเหลือตามบัญชี และเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (จบขั้นตอนสอบถามยอดเงินฝาก)

5. เลือกเมนู "ต้องการ" เพื่อทำรายการรับเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online

6. หน้าจอจะกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู "บริการอื่นๆ"

7. เลือกเมนู "บริการอื่นๆ" และเลือกเมนู "สหกรณ์ออมทรัพย์"

8. เลือกเมนู "รับเงินฝาก" ระบุจำนวนเงิน เลือกเมนู "ถูกต้อง" เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยของสมาชิกทันที หน้าจอจะแสดง "รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว" (ถอนเข้าบัญชีได้ครั้งละ 999,999บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) และจะมีสลิปแจ้งยอดเงินในบัญชี ธ.กรุงไทย และบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก

หมายเหต : หากสมาชิกต้องการทำรายการถอนเงินสด เลือกเมนู "ต้องการ" หน้าจอกลับไปที่หน้าพร้อมที่จะถอนเงินสมาชิกสามารถทำรายการถอนเงินสดจากบัญชี ธ.กรุงไทยฯ ได้ทันที

*** หากยังไม่สามารถทำได้ โปรดโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ***