สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วิสัยทัศน์องค์กร - สหกรณ์ชั้นนำ ล้ำเลิศบริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

กำหนดแผนยุทธศาสตร์

กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และผลประโยชน์อันสูงสุดของสมาชิก

บริการสมาชิก

พร้อมบริการสมาชิกชิกด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

ผลกำไรที่สูงขึ้น

จากผลการปฏิบัติงานและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละชุด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย เพื่อความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ ให้ผลการปฏบัติงานเป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ที่วางไว้
คลีนิกกฏหมาย

พร้อมให้คำปรึกษากับสมาชิกที่ประสบปัญหาได้เรื่องของหนี้สิน คนค้ำ เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การออกแบบที่ยืดหยุ่น

อ่านง่าย สบายตา สามารถปรับให้เข้ากันในทุกอุปกรณ์ ทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ

Responsive คือ อ่านง่าย เข้าใจง่าย แสดงผลได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับหน้าจอของท่าน

จะเปิดบนมือถือ หรือจะคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้ากันได้

รายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วันและเวลาทำการ

วันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จันทร์ - ศุกร

ปฏิบัตงาน : 8.30 - 16.30 น.

บริหารงานโดย

ประธานกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด คนปัจจุบัน

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช - ประธานกรรมการดำเนินการ
เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกผมเข้ามาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/1 ผมและคณะกรรมการดำเนินการขอสัญญาว่า จะบริหารงานเพื่อให้สมาชิกทุกท่าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายบุญส่ง สมุทรเสน - ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ผมในนามผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอสัญญากับสมาชิกทุกท่านว่าจะบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อสมาชิกทุกท่านครับ เพื่อให้สมกับที่ผมได้รับเลือกเข้ามาให้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากและเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เงินฝากออมทรัพยร้อยละ 1.25 ต่อปี

ข่าวสารและบทความ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆในวงการข้าราชการครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากที่นี่

แสดงบทความแบบ Slider ท่านสามารถเลื่อนเพื่ออ่านข่าวสารและบททั้งใหม่และเก่าได้

เพราะเรายึด
"ผลประโยชน์"
ของสมาชิกเป็นหลัก

เราพร้อมที่จะดูแลสมาชิกทุกท่านด้วยความเต็มใจ เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เสียงจากสมาชิก

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนาการบริการเพื่อสมาชิก

"ไปสหกรณแลวประทบใจนะคะ เจ้าหน้าที่บริการดมากค่ะ ูดจาดี๊ดค่"

โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอน

สมาชิกทุกท่านสามารถเชื่อมันและวางใจในการบริหารงานของเรา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สมัครสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากช่องทางนี้

สมาชิกสหกรณ์ฯภาคสามัญ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
  • ลูกจ้างประจำ จะรับเฉพาะสัญญา 4 ปี เท่านั้น

สมาชิกสหกรณ์ฯภาคสมทบ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท
  • ค่าหุ้นแรกเข้า 1,000 บาท

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เราพร้อมที่จะผลักดันองค์กร ให้มีเสถียรภาพ ความมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทุกท่าน

200,000,000.00
กำไรสุทธิ
3,000,00,000.00
ทุนเรือนหุ้น
7,000,00,000.00
เงินให้กู้แก่สมาชิก

ติดต่อสหกรณ์ฯ

ติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆหรือร้องเรียนผ่าน Email ถึงสหกรณ์ฯ