คู่มือวิธีการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานบัตรคิวออนไลน์

อธิบายการใช้งานบัตรคิวออนไลน์ เพื่อจองคิวรับการบริการล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1 - ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้งานไอเมมเบอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากระบบบัตรคิวออนไลน์ ต้องใช้ฐานข้อมูลของระบบไอเมมเบอร์

ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หากท่านยังไม่มี LINE Official Account ให้แตะที่นี่

LINE Official Account

หน้าจอแสดงผลของ LINE Official Account

ให้สังเกตบริเวณด้านล่างจะมีคำว่า "ไอเมมเบอร์" ให้ใช้นิ้วมือแตะที่คำว่า "ไอเมมเบอร์"

 

ระบบจะแสดงผลหน้าจอของไอเมมเบอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ให้ทำตามขั้นตอนที่หน้าจอได้ระบุไว้ คือ

  • กรอกเลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผ่าน แล้วกด เข้าสู่ระบบ (ปุ่มสีม่วง)
  • หากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ให้ทดลองกดปุ่ม สมัครใช้บริการครั้งแรก (ปุ่มสีน้ำเงิน) และกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบบร้องขอ
  • หากสมัครใช้บริการไม่สำเร็จ ให้ทดลองกด ปุ่มลืมรหัสผ่าน (ปุ่มสีแดง) และกรอกเลขทะเบียนสมาชิกและเลขบัตรประชาชน

หากทำตามที่กล่าวมาไม่สำเร็จ ให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หากตรวจสอบสถานะการสมัครไอเมมเบอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 - เข้าสู่ระบบคิวออนไลน์

เมื่อตรวจสอบสถานะไอเมมเบอร์ของท่านเรียบร้อยแล้ว

ให้กลับที่หน้าแรกของ LINE Official Account แล้วแตะที่คำว่า "จองคิวออนไลน์"

เมื่อแตะที่คำว่า "จองคิวออนไลน์" แล้วท่านจะพบกับหน้าจอระบบการจองคิวออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3 - เลือกฝ่ายที่ต้องการ

รายละเอียดของแต่ละฝ่ายมีดังนี้

  • ฝ่ายสินเชื่อ เกี่ยวกับการกู้เงิน คำนวณสิทธิ์การกู้เงิน
  • ฝ่ายการเงิน เกี่ยวกับการฝากเงิน หรือการถอนเงิน
  • ฝ่ายอำนวยการ เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด และศูนย์ประสานงานต่างๆ การลาออก การโอนย้าย
  • ฝ่ายกฏหมาย เกี่ยวกับ บริการคลินิกคลายทุกข์ การพักชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
  • ฝ่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เกี่ยวกับการทุกกิจกรรมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ให้แตะปุ่มในฝ่ายที่ท่านต้องการติดต่อ

เมื่อเลือกฝ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง

*** เพื่อความแม่นยำ ให้กรอกเป็นบัตรประจำตัวประชาชน ***

*** หากกรอกด้วยหมายเลขสมาชิก โปรดตรวจสอบชื่อของท่านอีกครั้ง ***

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ท่านเลือก วันและเดือนที่ท่านต้องการติดต่อ

 

ขั้นตอนที่ 4 - เลือกวันที่

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ระบบร้องขอเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าจอการจองคิวนี้

ให้เลือกวันที่ที่ท่านต้องการติดต่อ โดยมีเงื่อนไขคือ

"ช่องสีเทา" ไม่สามารถจองได้ เนื่องจากเป็นวันหยุด

ช่องสีขาว มีปุ่มสีฟ้า มีข้อความว่า "จองคิว" สามารถจองคิวออนไลน์ได้

หน้าจอของระบบสามารถเลื่อนซ้ายหรือขวาได้

ขั้นตอนที่ 5 - เลือกเวลา / รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ 6 - ยกเลิกบัตรคิว
counter easy hit