ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมเอกสารสำคัญประกอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เอกสารทุกฉบับจะถูกอัพโหลดไปยัง Google Drive ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้

โดยหลังจากคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลดจากหน้านี้ จะมีหน้าต่าง Google Drive เปิดออกมา

โปรดสังเกตที่ "มุมขวาบนจะมีสัญลักษณ์สำหรับดาวน์โหลด" ให้คลิ๊กที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อทำการดาวน์โหลด

ปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Google Drive จะเป็น "ลูกศรชี้ลง"

หมายเหตุ : หากมีช่องการดาวน์โหลดช่องไหนใช้ไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

สวัสดิการและสมาชิกภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

ดาวโหลดได้ที่นี่

ใบสมัครสมาชิกภาคสามัญ

ดาวโหลดได้ที่นี่

ใบสมัครสมาชิกภาคสมทบ

ดาวโหลดได้ที่นี่

ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนผลประโยชน์สหกรณ์ฯ

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

คำร้องขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

ดาวโหลดได้ที่นี่

ใบลาออกจากสหกรณ์ฯ

ดาวโหลดได้ที่นี่

สินเชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ตารางประมาณการการส่งงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญและเรทการทำประกันเงินกู้

ดาวน์โหลดที่นี่

การยื่นคำขอกู้เงินและหลักเกณฑ์การขอกู้เงิน

*** รวมไปถึงรายชื่อคณะกรรมการที่ท่านสามารถลงนามให้ท่านได้

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินทุกประเภท

*** โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด ***

สมาชิกจะต้องพิมพ์หรือถ่ายเอกสารเป็นแบบ 2 ด้าน แบบฟอร์มจะต้องมี 4 แผ่น 8 หน้าเท่านั้นนะคะ

ใบสมัครกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ

ดาวน์โหลดที่นี่

ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนฯ

ดาวน์โหลดที่นี่

ใบลาออกจากกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ

ดาวน์โหลดที่นี่

การเงินและเงินฝาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

การบริการด้านการเงิน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มขอซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สมาคมฯ1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (ส.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ใบลาออกจากสมาคมฯ 1

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 1

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สมาคมฯ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 2

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สค.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ใบลาออกจากสมาคมฯ 2

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 2

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบยกเลิกการทำประกัน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบขอลดการทำประกัน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่