ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมเอกสารสำคัญประกอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เอกสารทุกฉบับจะถูกอัพโหลดไปยัง Google Drive ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดยหลังจากคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลดจากหน้านี้ จะมีหน้าต่าง Google Drive เปิดออกมา โปรดสังเกตที่ "มุมขวาบนจะมีสัญลักษณ์สำหรับดาวน์โหลด" ให้คลิ๊กที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อทำการดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Google Drive จะเป็น "ลูกศรชี้ลง"

หมายเหตุ : หากมีช่องการดาวน์โหลดช่องไหนใช้ไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

สวัสดิการและสมาชิกภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกภาคสามัญ
ใบสมัครสมาชิกภาคสมทบ
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนผลประโยชน์สหกรณ์ฯ
คำร้องขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ใบลาออกจากสหกรณ์ฯ

สินเชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ตารางประมาณการการส่งงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญและเรทการทำประกันเงินกู้
การยื่นคำขอกู้เงินและหลักเกณฑ์การขอกู้เงิน

*** รวมไปถึงรายชื่อคณะกรรมการที่ท่านสามารถลงนามให้ท่านได้ ***

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินทุกประเภท

*** โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด ***

สมาชิกจะต้องพิมพ์หรือถ่ายเอกสารเป็นแบบ 2 ด้าน แบบฟอร์มจะต้องมี 4 แผ่น 8 หน้าเท่านั้นนะคะ

ดาวน์โหลด

วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉิน
วิธีการกดเงินกู้สามัญ, พัฒนาวิชาชีพ, กองทุนฯ
ใบสมัครกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนฯ
ใบลาออกจากกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ

สมาคมฯ1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (ส.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 1
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 1

สมาคมฯ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 2

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สค.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 2
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 2

ประกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

ใบยกเลิกการทำประกัน
ใบขอลดการทำประกัน

การเงินและเงินฝาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลด

การบริการด้านการเงิน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน
แบบฟอร์มขอซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติม