ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมเอกสารสำคัญประกอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทุกฉบับจะถูกอัพโหลดไปยัง Google Drive ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้

โดยหลังจากคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลดจากหน้านี้

จะมีหน้าต่าง Google Drive เปิดออกมา ท่านโปรดสังเกตที่มุมขวาบนจะมี "สัญลักษณ์สำหรับดาวน์โหลด"

ให้คลิ๊กที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อทำการดาวน์โหลด

ปุ่มดาวน์โหลดในหน้า Google Drive จะเป็น "ลูกศรชี้ลง"

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ก่อนดาวน์โหลดเอกสารโปรดอ่านข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆภายในกล่องดาวน์โหลด

หมายเหตุ : หากมีช่องการดาวน์โหลดช่องไหนใช้ไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

สวัสดิการและสมาชิกภาพ

ใบสมัครสมาชิกภาคสามัญ
ใบสมัครสมาชิกภาคสมทบ
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนผลประโยชน์สหกรณ์ฯ
คำร้องขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ใบลาออกจากสหกรณ์ฯ

สินเชื่อและเงินกู้

ตารางประมาณการการส่งงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ ประจำปี 2562
อัตราการชำระเบี้ยประกันรายปี ประจำปี 2562
การยื่นคำขอกู้เงินและหลักเกณฑ์การขอกู้เงิน
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินทุกประเภท

*** โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด ***

สมาชิกจะต้องพิมพ์หรือถ่ายเอกสารเป็นแบบ 2 ด้าน
แบบฟอร์มจะต้องมี 4 แผ่น 8 หน้าเท่านั้นนะคะ

ดาวน์โหลด

วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉิน
วิธีการกดเงินกู้สามัญ, พัฒนาวิชาชีพ, กองทุนฯ
ใบสมัครกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนฯ
ใบลาออกจากกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
ใบขอลดส่งหุ้นรายเดือน
ใบเปลี่ยนแปลงชำระหนี้รายเดือน
ใบเพิ่มหุ้นรายเดือน

สมาคมฯฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (ส.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 1
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 1

สมาคมฯฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 2

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (สค.สอ.ระยอง) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ใบลาออกจากสมาคมฯ 2
ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฯ 2

ประกันชีวิต

ใบยกเลิกการทำประกัน
ใบขอทำประกัน - เพิ่มวงเงินประกัน
ใบขอลดการทำประกัน

การเงินและเงินฝาก

การบริการด้านการเงิน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน
แบบฟอร์มขอซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติม