ประกาศ

ประกาศวันปิดสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ

ประกาศวันปิดสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ

วันปิดสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ

เนื่องด้วย วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้อง “ปิดระบบธุรกรรมทางการเงิน” ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : https://rycoop.com/tel/

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2562

รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2562

รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและสถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและสถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและสถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มสาหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มสาหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มสาหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562

การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562

การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ