ประกาศ

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

เพื่อนำไปลงนามและส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565

และส่งกลับภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้!!!

ตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้!!!

ตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ได้แล้ววันนี้

บนระบบ RYT Saving โดยเมนูจะอยู่ที่บริเวณ "หมวดทั่วไป"

ดาวน์โหลดวิธีการคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B4smWdRT-ccfXU9VvDB2rfq1Qgol25g8/

ตัวอย่างหน้าจอ RYT Saving

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44/1

มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

โดยกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี / เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี

ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 - วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 - วันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 - วันหยุดตามมติ ครม.
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 - วันหยุดตามมติ ครม.
Posted by ผจก. สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 • วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 - วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 - วันพืชมงคล
 • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานานในการดาวน์โหลด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศสถานที่และคณะกรรมการการสรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศสถานที่และคณะกรรมการการสรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศสถานที่และคณะกรรมการการสรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร “โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ”

ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร “โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ”

ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร "โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ"

ท่านสามารถตรวจสอบลำดับได้จากช่องด้านล่าง เพื่อตรวจสอบว่าใบประกาศนียบัตรของท่านอยู่ในหน้าใด

 

ลำดับรายชื่อตามใบประกาศ

ผู้ที่มีรายชื่อ (เรียงตามหมายเลขหน้า)
 1. ดร.อนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
 2. ทิวารัตน์  แซ่แต้
 3. นางเจียมจรัส  ดาวเรือง
 4. นางเสาวณีย์  ทองผล
 5. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 6. นางกนิษฐา  ศิริบูรณ์
 7. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
 8. นางขวัญพิมพรรณ  ลิมป์สภาพกสิผล
 9. นางจุฑารัตน์ พึ่งผล
 10. นางจูลจิรา บุญเจริญ
 11. นางชลธิชา   ธรรมนิทา
 12. นางดุลยรัตน์  สุขร่วท
 13. นางทรรศนีย์   ทรัพย์สะสม
 14. นางธันยาดา  ชูสำราญ
 15. นางนภาพร  นิยมพงษ์
 16. นางนวพรรษ​ ทองเจริญพานิช
 17. นางน้ำตาล ยอดสง่า
 18. นางนุชนาจ อุปชิน
 19. นางปภิชญา ดำวรรณ
 20. นางปราณี  กุ่ยอ่อง
 21. นางปริณดา  อินทรสด
 22. นางปรียาวดี  จันเติม
 23. นางผกามาศ  วัยวุฒิ
 24. นางพรพรรณ จันทรพราหมณ์
 25. นางพิมพ์จิต อุ่นคำ
 26. นางภัณฑิรา  วงษ์ชมภู
 27. นางรัชนก  วาภพ
 28. นางลาวัลย์  คล้ายนาค
 29. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 30. นางวันวิสา แสงสุด
 31. นางวารี  ศิริรัตนอำพร
 32. นางศรุชา ม่วงนาครอง
 33. นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
 34. นางสาคร ก้อนนาค
 35. นางสาริณี  อ้นมงคล
 36. นางสาว​พิทักษ์​กุล​ กลย​นีย์​
 37. นางสาว​วนิดา ​สาม​นคร​
 38. นางสาวเจนจิรา ขุนทอง
 39. นางสาวเพ็ชลี  สินกำแพง
 40. นางสาวเวฬุรีย์ สีลาคุปต์
 41. นางสาวแพรวพรรณราย สารบรรณ์
 42. นางสาวโชติกา  หนูมาก
 43. นางสาวกนกกรณ์ พูลปั้น
 44. นางสาวจันทนา  เจริญผล
 45. นางสาวจันทิมา  สอนมงคล
 46. นางสาวจามจุรี  หมั่นพัฒนาการ
 47. นางสาวจิรวดี น้อยมนตรี
 48. นางสาวจิราพร  แสวงผล
 49. นางสาวจุฑามาศ  ตั้งคงเจริญชัย
 50. นางสาวจุฑารัตน์  ดอกเข็ม
 51. นางสาวฉันทนา  สำลี
 52. นางสาวฉันทิกา พรหมเสนา
 53. นางสาวชิราวรรณ์ สว่างวงษ์
 54. นางสาวชุติมา บุญแต่ง
 55. นางสาวฐาปณี คุมคณะ
 56. นางสาวดวงนภา  เวชแพทย์
 57. นางสาวดาริน  บรรจงกิจ
 58. นางสาวธัญรดา  อุทุมภา
 59. นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์
 60. นางสาวนริศรา  รื่นรมย์
 61. นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
 62. นางสาวนันทภรณ์  พูนสุข
 63. นางสาวนิตยา สมวนาพานิช
 64. นางสาวนิราพร อรรถวิล
 65. นางสาวนิศารัตน์ มหาวัน
 66. นางสาวบรรจง แก่นพุฒ
 67. นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
 68. นางสาวปนัดดา จันตุ่ย
 69. นางสาวผกาทิพย์ นาน้อย
 70. นางสาวพนิดา ฉัตรศิริ
 71. นางสาวพรวิภา ไกรจันทร์
 72. นางสาวพาขวัญ  พันธุ์ทองดี
 73. นางสาวพาขวัญ  พันธุ์ทองดี
 74. นางสาวภาณุมาศ วิมลรวีวัฒน์
 75. นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
 76. นางสาวยุพิน คำชื่น
 77. นางสาววนิชยา ยมจินดา
 78. นางสาววรรณพรรธน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
 79. นางสาววันพฤกษา อินต๊ะวงศ์
 80. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูร
 81. นางสาววิภาวดี   หมายมั่น
 82. นางสาววิมล สดคมขำ
 83. นางสาววิลาวัลย์ โกศล
 84. นางสาวศรีสุดา ฉลอง
 85. นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
 86. นางสาวสกุลเกตุ  บัวศรี
 87. นางสาวสิริกันยา  วิสมล
 88. นางสาวสุชาดา  สุมหา
 89. นางสาวสุภาภรณ์  เปรมตุ่น
 90. นางสาวอรอนงค์  ฤทธิมาร
 91. นางสาวอุษา พิมพาพันธ์
 92. นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ
 93. นางสุ​ภาวิณี​   เนตร​อนงค์​
 94. นางสุชีรา ศศิวรเดช
 95. นางสุดใจ ไหมสรีทอง
 96. นางสุนิสา สำราญ
 97. นางสุภาวดี ขาวผ่อง
 98. นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ์
 99. นายกรุง ม่วงนาครอง
 100. นายกิตติคุณ โชติมงคล
 101. นายคำรบ อุ่นคำ
 102. นายจิรพล ศศิวรเดช
 103. นายชโลธร ปัทมสูต
 104. นายชัยเชษฐ์  หัสไชโย
 105. นายณัฐชนนท์ กางทา
 106. นายณัฐวุฒิ หอมเชย
 107. นายทศพล  หาทรัพย์
 108. นายธนวรรธน์ ฉิมจิ๋ว
 109. นายธิติสรรค์   วรรณเมืองเก่า
 110. นายมานพ  ศรีจันเทพ
 111. นายมานพ หาที่ถูก
 112. นายรุ่งโรจน์  ลิมป์สภาพกสิผล
 113. นายวชิรวิชญ์  จอมศิลป์
 114. นายสุริยนต์  สำราญ
 115. นายอภิรักษ์ เพียรชอบ
 116. นายอภิสิทธิ์ ศรีพนมพงษ์
 117. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชานันท์ ขวัญประเสริฐ
ผู้ที่ไม่ได้ระบุคำนำหน้า (โปรดติดต่อกลับ)
 1. ปภาดา  พรหมรินทร์
 2. ปรียาวดี วุฒิยา
 3. ปิยวัฒน์  สุริยศ
 4. พนาวรรณ เพียรชอบ
 5. วาสนา คำผ่อง
 6. วิรัตน์ อารีเอื้อ
 7. วิลานี ศรีมุกดา
 8. สุนิสา เปรมใจ
 9. สุพรรณี  จูมสีสิงห์
 10. สุภาพร พรหมเจริญ
 11. อาทิตย์ วรนาม
 12. เบญจวรรณ สมพงษ์
 13. แจ่มจิตร นิลวัล
 14. กัณจนา กู้ตระกูล
 15. กาญจนา  นันทกมลวารี
 16. กาญจนา  ประสิทธิแพทย์
 17. จารุวรรณ  ผิวคำ
 18. ชฎานิศ  ช่วยบำรุง
 19. ฐานิตา ดวงประทุมมา
 20. ฐิตาภรณ์ แซ่หลิ่ว

โปรดติดต่อกลับในช่องทาง LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ