ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44/1

มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

โดยกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี / เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี

ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 - วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 - วันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 - วันหยุดตามมติ ครม.
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 - วันหยุดตามมติ ครม.
Posted by ผจก. สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 • วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 - วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 - วันพืชมงคล
 • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลง

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์

หรือ มีข้อมูลภายในระบบของสหกรณ์ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง

* สมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากระบบ iMember

โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564  - วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันปิยมหาราช

*** วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เปิดทำการปกติ ***

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อสอดรับการมาตรการของรัฐ เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อสอดรับการมาตรการของรัฐ เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงปรับการดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับมาตรการของรัฐ ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่บางส่วน Work From Home
 2. ขอความร่วมมือสมาชิกใช้บริการการจองคิวออนไลน์ และมาใช้บริการตามเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดการรวมตัวหมู่มาก
 3. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมเงินสด โดยเน้นการโอนเข้าบัญชีธนาคารและบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 สิงหาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

สมาชิกท่านใดได้จองคิวออนไลน์มาแล้ว และไม่สามารถมาติดต่อรับเข้าบริการตามที่จองได้

ขอความกรุณายกเลิกคิวที่จอง เพื่อมีที่ว่างให้สิทธิ์กับสมาชิกท่านอื่น

วิธียกเลิกการจองคิว

 1. เข้าไปที่ http://118.175.3.150/Que_online/index.php
 2. เลือก "ติดตามสถานะเรียกคิว"
 3. กดยกเลิกคิวนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารการยืนยันการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์
 2. เลขที่บัญชีธนาคาร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์ของคนในครอบครัว
 2. ใบทะเบียนสมรส
 3. เอกสารยืนยันความเกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ขอให้สมาชิกถ่ายรูปหรือ Scan เอกสาร แล้วส่งมาที่ Line Official Account หรือ Email

โดยท่านสามารถคลิ๊กหรือแตะที่ปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านประกาศหรือเข้าสู่ LINE ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

*** หมายเหตุ : ครอบครัว หมายถึง สามี หรือ ภรรยา และ บุตรของสมาชิกเท่านั้น ***

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่ได้ทำการจองคิวออนไลน์

หลังจากที่ท่านได้ทำการจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิก Capture หน้าจอหลังบัตรคิวเอาไว้

เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์การจองคิวกับเจ้าหน้าที่

ข้อความจากฝ่ายสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีมาตรการเข้ารับบริการของสมาขิกค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ค่ะ

มีความจำเป็นจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ให้สมาชิกจองคิวออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการนะคะ

http://118.175.3.150/Que_online/index.php

Link จองคิว online ในการเข้ารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกต้องสมัคร imember ก่อนนะคะ

เมื่อจองแล้วให้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างหน้าจอหลังจาก Capture

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COIVD-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการใช้งานบัตรคิวออนไลน์ จองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความจำเป็นในการจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากจนเกินไป

สมาชิกทุกท่านสามารถจองคิวออนไลน์ได้จาก Website หรือ LINE Official Account

 *** หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ทันที โดยไม่ต้องจองคิว ***

ท่านสามารถอ่านวิธีใช้งานได้จากที่นี่

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

มีมติให้ขยายการพักชำระหนี้ของสมาชิกที่พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนครบแล้ว

ให้สมาชิกสามารถมายื่นขอพักชำระหนี้เพิ่มเติมได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ของสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ หรือจากหน้าดาวน์โหลดเอกสาร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการ (เฉพาะฝ่ายสินเชื่อ)

ระบบจองคิวออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อจำกัดจำนวนในการเข้ารับบริการและไม่ให้เกิดความแออัดของสมาชิกระหว่างเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน Website ซึ่งมีลิงค์อยู่ที่หน้าแรก และบน Menu ของ Website และบน Rich Menu ของ LINE Official Account

 ระบบจองคิวออนไลน์บนหน้าแรกของ Website

 ระบบจองคิวออนไลน์บน LINE Official Account

โดยสมาชิกสามารถจองคิวได้ท่านละ 2 คิว ต่อ 1 วัน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารจากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติม อาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติม อาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด กำลังเตรียมการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติม อาคารสำนักงาน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ

ทำให้มีความจำเป็นต้องย้ายเครื่อง Server

จึงส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกได้

จึงขอประชาสัมพันธ์การให้บริการดังนี้

วันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2564 - ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 - ปิดทำการ (เนื่องจากจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อการดังกล่าว)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์