ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

ชี้แจงเรื่องเงินกู้สามัญกระแสรายวัน ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยสามัญ แต่ทำหน้าที่เหมือนเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม) ทุกประการ

ชี้แจงเรื่องเงินกู้สามัญกระแสรายวัน ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยสามัญ แต่ทำหน้าที่เหมือนเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม) ทุกประการ

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องจาก “เงินกู้สามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีพ พ.ศ. 2565” หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า “สามัญกระแสรายวัน”

สมาชิกหลายๆท่านยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้นี้

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะขออธิบายอีกครั้งให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื่องด้วยสัญญาเงินกู้นี้ ขึ้นต้นด้วยชื่อ “สามัญ” จึงทำให้สมาชิกหลายท่านเข้าใจผิดว่า เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของสมาชิก

ซึ่งจริงๆแล้วความสำคัญนั้นอยู่ที่ประโยคสุดท้าย นั่นคือ “กระแสรายวัน” นั่นเอง

หลักการทำงานของเงินกู้ “สามัญกระแสรายวันนั้น” จะเหมือนกับ “เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม)”

นั่นคือ สมาชิกจะต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายภายในบัญชีเงินกู้เอง คล้ายๆกับบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงสุด 400,000 บาท

ซึ่งหมายถึงว่า กดออกไปใช้เท่าไร ก็ส่งใช้เท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกทำวงเงินกู้สามัญกระแสรายวันไว้ที่ 400,000 บาท สมาชิกกดเงินไปใช้ 50,000 บาท

ในวันที่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้่ยสมาชิกจะต้องชำระให้กับสหกรณ์ เป็นเงินต้นประมาณ 1,700 บาท

และ ดอกเบี้ยของเงินที่กดไปใช้ 5.5% ของ 50,000 บาท นั่นคือประมาณ 300 บาท/เดือน (โดยประมาณ)

ซึ่งเท่ากับว่าสมาชิกจะต้องส่งใช้ให้กับสหกรณ์เดือนละประมาณ 2,000 บาท

ดังตัวอย่างในตาราง

เพราะฉะนั้น หากสมาชิกไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินก้อนจำนวน 400,000 บาททันที

สหกรณ์ไม่แนะนำให้กดเงินออกไปทีเดียว แล้วเอาเงินไปพักไว้ที่บัญชีธนาคาร

เพราะจะทำให้ท่านต้องแบกดอกเบี้ยของเงินกู้นี้โดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะทำให้สภาพคล่องของท่านเสียไป

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ใช้เงินกู้สามัญกระแสรายวันตามความจำเป็นนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 - หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
แจ้งเพื่อทราบ การทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อทำธุรกรรมแทน สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง

แจ้งเพื่อทราบ การทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อทำธุรกรรมแทน สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง

แจ้งเพื่อทราบ การทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อทำธุรกรรมแทน สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สมาชิกที่ไม่สะดวกมาติดต่อสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

โดยทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของ "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ" อย่างละ 1 ฉบับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอบคุณค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็นบริเวณชั้นใต้อาคารสหกรณ์

แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็นบริเวณชั้นใต้อาคารสหกรณ์

เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็นบริเวณชั้นใต้อาคารสหกรณ์

ขออภัยในความไม่สะดวก

แผนผังพื้นที่การให้บริการ

  • ฝ่ายสินเชื่อ - ช่องบริการที่ 1 - 5
  • ฝ่ายการเงิน - ช่องบริการที่ 6 - 8
  • ฝ่ายอำนวยการ - ช่องบริการที่ 9 - 12

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญกระแสรายวันเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

แตะที่ปุ่มเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งวันหยุดปีใหม่

แจ้งวันหยุดปีใหม่

แจ้งวันหยุดปีใหม่

ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

เปิดให้บริการ วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

Update! รับเงินกู้ออนไลน์! พอกันทีกับการตามหาตู้ ATM!

ระบบรับเงินกู้ออนไลน์ ผ่าน RYT Saving ฉุกเฉินแค่ไหน ... ก็อุ่นใจได้ทุกที่ ทุกเวลา

Update ข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการใช้งาน

  • สมาชิกจะต้องผูกบัญชีออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และ บัญชีกรุงไทยก่อน
  • ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ATM ของสมาชิก 8 บาท

หมายเหตุ : บัญชีออมทรัพย์ ATM เป็นบัญชีที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกท่าน สมาชิกทุกท่านจะมีบัญชีนี้อยู่ใน App

อ่านเพิ่มเติ่ม : บัญชีออมทรัพย์ ATM  ที่สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกท่าน

อ่านวิธีการใช้งานได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

ขยายการยื่นคำร้องขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด

ขยายเวลาถึงวันที่ 5 มกราคม 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 และวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 และวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 และวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

แตะปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
แจ้งการเรียกเก็บเงินคงสภาพสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566 พร้อมตารางการเรียกเก็บ

แจ้งการเรียกเก็บเงินคงสภาพสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566 พร้อมตารางการเรียกเก็บ

แจ้งการเรียกเก็บเงินคงสภาพสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2566 พร้อมตารางการเรียกเก็บ

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพระหว่างปี 2557 – 2561

ซึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เรียกเก็บ

สหกรณ์ฯ ดำเนินการเรียกเก็บรวมไปกับเงินคงสภาพประจำปี 2566

(จำนวนเงินระหว่าง 369 – 1,526 บาท)

โดยหักจากเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

เป็นไปตามวันที่สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์, อำนวยการ
การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

การรับปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 สำหรับหน่วยงาน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรายละเอียดเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

เพื่อนำไปลงนามและส่งกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565

และส่งกลับภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้!!!

ตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้!!!

ตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 ได้แล้ววันนี้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน ได้แล้ววันนี้

บนระบบ RYT Saving โดยเมนูจะอยู่ที่บริเวณ "หมวดทั่วไป"

ดาวน์โหลดวิธีการคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B4smWdRT-ccfXU9VvDB2rfq1Qgol25g8/

ตัวอย่างหน้าจอ RYT Saving

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44/1

มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

โดยกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี / เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี

ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - ประมวลผลยกยอดสิ้นปี

วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565 - วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565 - วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และวันสิ้นปี 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

เนื่องด้วย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบสหกรณ์และระบบธุรกรรมทางการเงินทุกระบบ รวมไปถึงระบบ RYT Saving ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.

และ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สหกรณ์จะปิดทำการเนื่องจากมีการประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง