ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีประกวดราคา

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ท่านสามารถทำแบบสำรวจความต้องการได้จาก QR-Code ภายในเอกสาร หรือ จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 จึงมีผลทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถส่งเอกสารต่างๆได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น. - 14.30 น. เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จำหน่ายชุดละ 21,300 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/1 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,060 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติได้จากปุ่มข้างล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (ระบาดรอบใหม่)

สมาชิกท่านใดที่รับการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตรงตามเงื่อนไขภายในประกาศ

ท่านสามารถส่งใบรับรองแพทย์มาได้ที่ LINE Official Account หรือ Fax หรือ Email ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ท่านสามารถอ่านได้จากประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่

สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูระยอง จำกัด จึงอยากขอให้สมาชิกทุกท่านลงแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อความระมัดระวังความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19 ขณะที่ท่านออกมาในที่ชุมชน

หรือแม้แต่การเข้ารับบริการภายในสถานที่ต่างๆนั่นเอง

สำหรับแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" นั้น จะมีหลักการทำงานที่ต่างออกไปจากแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

ตัวแอพฯ จะถูกออกแบบมาให้เป็นการประเมินตนเองตามความเป็นจริง

เพื่อคนรอบข้างได้ทราบถึงความเสี่ยงของเจ้าของมือถือเครื่องนั้น

ผ่านการสื่อสารแบบ Bluetooth นั่นหมายถึง สมาชิกจะต้องเปิด Bluetooth เพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยครับ

ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากช่องทางนี้ ทั้งในระบบ Android และ iOS  ครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่  1 วันที่ 26 ธันวาคม 2563

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายบุญรอด บุญเหลือ – ประธานกรรมการ
 2. นายธงชัย ขวัญบุรี – กรรมการ
 3. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง – กรรมการ
 4. นายสัญชัย รอบรู้ – กรรมการ
 5. นายโอฬาร บุญมี – กรรมการ
 6. นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล – กรรมการ
 7. นายสุกิจ ทองลือ – กรรมการ
 8. นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ – กรรมการ
 9. นายสำเนา สำราญจิตร์ – กรรมการ
 10. นายนัฏพันธ์ ดิศเจริญ – กรรมการ
 11. นายวิโรจน์ บำรุง – กรรมการ
 12. นายมนตรี คนเล – กรรมการ
 13. นางอัญชลี สารสุวรรณ์ – กรรมการ
 14. นายสายัณห์ ตากมัจฉา – กรรมการ
 15. นายบุญชิต งามสง่า – กรรมการ
Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

*** แจ้งผู้แทนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ***

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ย้ายการจัด “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563”

ไปที่ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น

เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการจัด Social Distancing รับมือการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้แทนสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ท่านสามารถ ดาว์นโหลด รายงานประจำปี 2563 ฉบับออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

 • iMember
 • Facebook
 • Line Official Account

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ส่วนฉบับจริงอยู่ระหว่างดำเนินการส่งถึงมือผู้แทนสมาชิกซึ่งจะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกท่าน พร้อมด้วยจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เอกสารยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เอกสารยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ แบบออนไลน์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำเอกสาร "ยืนยัน หุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ" อยู่ในรูปแบบเอกสารออนไลน์

จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดตรวจสอบเอกสารดังกล่าว

ซึ่งเอกสารนี้จะอยู่ภายในระบบไอเมมเบอร์ของทุกท่าน

วิธีการดาวน์โหลด / พิมพ์เอกสาร

ตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบผ่านไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านไอเมมเบอร์

ณ ขณะนี้ท่านสามารถรีเซตรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

โดยแตะไปที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"

จากนั้นระบบจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนและเลขทะเบียนสมาชิก

จากนั้นกดยืนยัน ท่านก็จะได้รับรหัสผ่านไอเมมเบอร์ใหม่เป็นเลข 4 หลัก

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านทางไลน์ของสหกรณ์ฯ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ออกหนังสือลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เรื่องยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ซึ่งผู้ได้รับหนังสือดังกล่าวจะต้องส่งคืนทั้งฉบับทางไปรษณีย์ ตามเอกสารท่อนล่าง

ดังนั้น ขอให้ท่าน "รีบส่งคืนโดยด่วน"

เนื่องจากเอกสารนี้จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตรวจสอบ (แบบสุ่ม) ของบริษัทสอบบัญชีเอกชนในครั้งนี้

เพื่อเตรียม "รับรองงบการเงิน" และนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่ง "จะมีผลต่อการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน"

จึงขอความกรุณาสมาชิกที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โปรดส่งคืนให้ทันก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายชื่อหน่วยที่ได้รับหนังสือ (แบบสุ่ม)

 • หน่วย เทศบาล
 • หน่วย อ.เมือง
 • หน่วย อ.บ้านค่าย
 • หน่วย สามัญ 1
 • หน่วย สามัญ 2
 • หน่วย อ. แกลง
 • หน่วย อ. วังจันทร์

รายชื่อหน่วยที่ได้รับหนังสือเพิ่มเติม (แบบสุ่ม)

 • หน่วย จังหวัด
 • หน่วย เขต 1
 • หน่วย เขต 2
 • หน่วย บำนาญ อ.เมือง

หมายเหตุ แบบสุ่ม หมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับทุกคน

เอกสารแนบ โปรดอ่านคลิ๊กที่ปุ่มเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้กับทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้กับทุกท่าน

บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้กับทุกท่าน

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

หากสมาชิกท่านใดที่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม iMember ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด บ่อยๆ ซึ่งในหมวดหมู่เงินฝากนั้น

จะมีบัญชีอยู่บัญชีหนึ่งที่สมาชิกหลายท่านไม่ทราบว่าคืออะไร

วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยให้กับทุกท่านกันครับ

ภาพตัวอย่างของบัญชี 88 ในระบบ iMember

ที่มาของบัญชีออมทรัพย์นี้ (ผมขอเรียกสั้นๆว่าบัญชี 88) สืบเนื่องมาจากปัญหาความไม่สะดวกในการเข้ามารับเงินของสมาชิก

ยกตัวอย่างเช่น การรับเงินของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ในทุกสิ้นปี ซึ่งสมาชิกบางท่านไม่สะดวกจะมารับด้วยตนเอง

หรือในกรณีล่าสุด ที่เราเพิ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไป นั่นคือ โครงการบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้โอนดอกเบี้ยที่สมาชิกได้รับเป็นเวลา 24 เดือน มาไว้ที่บัญชีออมทรัพย์นี้

บัญชี 88 นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักเงินให้กับสมาชิกทุกท่าน

ทั้งในส่วนของเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ หรือ สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ก็จะถูกนำมาลงไว้ในบัญชีนี้เช่นกัน

ซึ่งบัญชี 88 นี้ จะเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

โดยชื่อเรียกบัญชี 88 นี้ มาจากการตั้งเลขบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย เลข 88 และลงท้ายด้วยเลขสมาชิกของสมาชิกทุกท่านนั่นเอง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง