ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  • วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 - วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 - วันพืชมงคล
  • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิกสามัญและสมทบ พ.ศ. 2565

ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิกสามัญและสมทบ พ.ศ. 2565

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยค่าหุ้น พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เรื่อง การสะสมหุ้นและการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ดาวน์โหลด วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศเปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์

ประกาศเปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์

เรียนแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ประกาศเปิดระบบธุรกรรม เนื่องจากแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบ วันที่ 1 เมษายน 2565 เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ประกาศปิดระบบ วันที่ 1 เมษายน 2565 เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เรียนแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องด้วย วันที่ 31 มีนาคม 2565 เกิดลมพายุพัดกระหน่ำจนเกินผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าภายสหกรณ์

ผลทำให้อุปกรณ์ Server และเครื่องสำรองไฟฟ้าเสียหาย

จึงขอปิดระบบธุรกรรม วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าระบบจะกลับมาเป็นปกติ

หากระบบกลับมาเป็นปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดทำการ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

ประกาศปิดทำการ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

เรียนแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

เนื่องด้วย มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ติดเชื้อโควิด 19 สหกรณ์จึงจำเป็นต้องปิดทำการในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และกักตัวเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการ

สหกรณ์จะเปิดในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โดยจะให้หน่วยแพทย์มาตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเปิดทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Posted by ผจก. สอ.ครูระยอง in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

ประกาศปิดระบบธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

ประกาศปิดระบบธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ iMember รูปแบบใหม่

ซึ่งจะมีการทดสอบการโอนเงินภายในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ผ่าน  iMember Application

โดยจะต้องเชื่อมต่อกับระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบธุรกรรมออนไลน์เพื่อทดสอบระบบ

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น ให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น ให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น ให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ข้อสำคัญตามข้อบังคับที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้

  1. ตาย
  2. ลาออกเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
  3. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
  4. ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือไม่มาติดต่อชำระเงินภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ และสมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามข้อนี้เพื่อทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประชุมมีมติและสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสมาคม

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (2) (3) และ (4) ย่อมทำให้สมาชิกภาพของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ สิ้นสุดตามไปด้วย

หมายเหตุ : พิมพ์ใบสมัครแบบหน้า - หลัง ( A4 สองด้าน ) เท่านั้น

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลง

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

สมาชิกท่านใด เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านพักอาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์

หรือ มีข้อมูลภายในระบบของสหกรณ์ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง

* สมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากระบบ iMember

โปรดแจ้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารของสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2565 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 พร้อมเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2565 ของสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด

สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ทางสหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

พร้อมเงินของขวัญ 1,000 บาท เข้าบัญชีของสมาชิกโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร

กรุณาแจ้งฝ่ายการเงินที่เบอร์ 087-781-4247

หรือส่งข้อความมาที่ LINE Official Account

หรือส่ง Email มาที่เรา rycoop444@hotmail.com

หรือ Fax หน้าบัญชีธนาคาร มาที่เบอร์ 038-948-217

หรือ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://rycoop.com/hotline/

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง