ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

แจ้งกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี (ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 44/1

มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

โดยกำหนดอัตราเงินปันผล 5.3 % ต่อปี / เงินเฉลี่ยคืน 12.00 % ต่อปี

ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

แจ้งการปรับปรุงระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - ประมวลผลยกยอดสิ้นปี

วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2565 - วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565 - วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565 - วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และวันสิ้นปี 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

เนื่องด้วย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบสหกรณ์และระบบธุรกรรมทางการเงินทุกระบบ รวมไปถึงระบบ RYT Saving ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.

และ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สหกรณ์จะปิดทำการเนื่องจากมีการประมวลผลยกยอดสิ้นปีบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศ รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศ รับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 – วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 – วันหยุดพิเศษ
  • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 –  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ขอให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำการยืนยันยอด หุ้น หนี้ และเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ทางฝ่ายจัดการ ได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำส่งเอกสารตามหน่วยต่างๆข้างต้น

หนังสือนี้สมาชิกต้องตรวจสอบพร้อมยืนยันความถูกต้องและส่งเอกสารกลับคืนไปยัง บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

โปรดพับส่งคืนทั้งฉบับ โดยไม่ต้องติดแสตมป์

หากส่งเอกสารกลับคืนไปยังบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่ผู้สอบสุ่ม จะมีผลกระทบต่อการปิดปีบัญชีสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : เอกสารถูกจัดส่งในแบบสุ่ม นั่นหมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับครบทุกคน

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2566

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สหกรณ์กำหนด พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอเงินกู้พิเศษชำระเบี้ยประกันฯ เป็นแบบเฉพาะ

สมาชิกยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามประกาศ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2565

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

ขอความกรุณาสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับการอบรบ

โปรด download โปรแกรมสำหรับการตัดต่อไว้ล่วงหน้า

โดยโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตัดต่อชื่อว่า KineMaster

และขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ

โปรดยืนยันการเข้าร่วมการอบรมอีกครั้ง

โดยแตะที่ปุ่ม "ยืนยันการอบรม"

แล้วค้นหาด้วยเลขทะเบียนสมาชิก หรือ ชื่อและนามสกุล

แล้วแตะที่ปุ่ม "ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา" หรือ "สละสิทธิ์" ตามความประสงค์ของท่าน

 

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed Methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed Methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed Methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง

ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmB1DCWi0E8DkW216HF_Vb9cY_dKgF0GjLRzfSjPg1SXTuIQ/viewform

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566

การสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Mixed methods Research (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด)

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง

ลงทะเบียน : https://forms.gle/jBxzmiSMX6pK86QWA

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
สำคัญมาก! เรื่องการแจ้งเตือนสถานะคำขอกู้ สำหรับท่านที่ใช้บริการส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

สำคัญมาก! เรื่องการแจ้งเตือนสถานะคำขอกู้ สำหรับท่านที่ใช้บริการส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

สำคัญมาก! เรื่องการแจ้งเตือนสถานะคำขอกู้ สำหรับท่านที่ใช้บริการส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ท่านใดที่ส่งคำขอกู้แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น RYT Saving

ขอให้สมาชิกติดตามสถานะของเอกสารผ่านช่องทางภายในแอพพลิเคชั่น RYT Saving

คือ เมนู "ติดตามใบคำขอกู้ออนไลน์" ซึ่งระบบจะแจ้งสถานะของเอกสารแสดง 5 สถานะด้วยกัน

คือ รอลงรับ / อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ลงรับรอตรวจสิทธิ์เพิ่ม / ยกเลิกใบคำขอ

เมนูติดตามคำขอกู้ออนไลน์

หากในกรณีที่สมาชิกส่งเอกสารไม่ครบ หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะส่งข้อความผ่านทางช่อง "กระดิ่งแจ้งเตือน"

โดยระบบจะแจ้งไปยังหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเป็น Notification Message (SMS)

ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อความจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านช่องทางนี้เท่านั้น

เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งสถานะของใบคำขอกู้ออนไลน์ ผ่านช่องทางโทรศัพท์

 

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ตารางการคำนวณการเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2565

ตารางการคำนวณการเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2565

ตารางการคำนวณการเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะมีการแจ้งตาราง

การคำนวณเรียกเก็บดอกเบี้ยนี้ในทุกครั้งที่ขึ้นปีบัญชีใหม่

โดยจะประชาสัมพันธ์ไว้ที่ "หน้าแรกของ Website และ iMember"

ซึ่งในการเรียกเก็บของเดือนสิงหาคม 2565

มีระยะเวลาการเรียกเก็บดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565 รวมเป็นจำนวน 35 วัน

ตามตารางที่แนบท้ายมานี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง