ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/1 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,060 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติได้จากปุ่มข้างล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (ระบาดรอบใหม่)

สมาชิกท่านใดที่รับการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตรงตามเงื่อนไขภายในประกาศ

ท่านสามารถส่งใบรับรองแพทย์มาได้ที่ LINE Official Account หรือ Fax หรือ Email ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ท่านสามารถอ่านได้จากประกาศมาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่

สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูระยอง จำกัด จึงอยากขอให้สมาชิกทุกท่านลงแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อความระมัดระวังความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19 ขณะที่ท่านออกมาในที่ชุมชน

หรือแม้แต่การเข้ารับบริการภายในสถานที่ต่างๆนั่นเอง

สำหรับแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" นั้น จะมีหลักการทำงานที่ต่างออกไปจากแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

ตัวแอพฯ จะถูกออกแบบมาให้เป็นการประเมินตนเองตามความเป็นจริง

เพื่อคนรอบข้างได้ทราบถึงความเสี่ยงของเจ้าของมือถือเครื่องนั้น

ผ่านการสื่อสารแบบ Bluetooth นั่นหมายถึง สมาชิกจะต้องเปิด Bluetooth เพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยครับ

ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากช่องทางนี้ ทั้งในระบบ Android และ iOS  ครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่  1 วันที่ 26 ธันวาคม 2563

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายบุญรอด บุญเหลือ – ประธานกรรมการ
 2. นายธงชัย ขวัญบุรี – กรรมการ
 3. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง – กรรมการ
 4. นายสัญชัย รอบรู้ – กรรมการ
 5. นายโอฬาร บุญมี – กรรมการ
 6. นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล – กรรมการ
 7. นายสุกิจ ทองลือ – กรรมการ
 8. นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ – กรรมการ
 9. นายสำเนา สำราญจิตร์ – กรรมการ
 10. นายนัฏพันธ์ ดิศเจริญ – กรรมการ
 11. นายวิโรจน์ บำรุง – กรรมการ
 12. นายมนตรี คนเล – กรรมการ
 13. นางอัญชลี สารสุวรรณ์ – กรรมการ
 14. นายสายัณห์ ตากมัจฉา – กรรมการ
 15. นายบุญชิต งามสง่า – กรรมการ
Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

*** แจ้งผู้แทนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ***

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ย้ายการจัด “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563”

ไปที่ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น

เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการจัด Social Distancing รับมือการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้แทนสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ท่านสามารถ ดาว์นโหลด รายงานประจำปี 2563 ฉบับออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

 • iMember
 • Facebook
 • Line Official Account

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ส่วนฉบับจริงอยู่ระหว่างดำเนินการส่งถึงมือผู้แทนสมาชิกซึ่งจะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกท่าน พร้อมด้วยจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เอกสารยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ แบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เอกสารยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ แบบออนไลน์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จัดทำเอกสาร "ยืนยัน หุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ" อยู่ในรูปแบบเอกสารออนไลน์

จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดตรวจสอบเอกสารดังกล่าว

ซึ่งเอกสารนี้จะอยู่ภายในระบบไอเมมเบอร์ของทุกท่าน

วิธีการดาวน์โหลด / พิมพ์เอกสาร

ตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบผ่านไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านไอเมมเบอร์

ณ ขณะนี้ท่านสามารถรีเซตรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

โดยแตะไปที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"

จากนั้นระบบจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนและเลขทะเบียนสมาชิก

จากนั้นกดยืนยัน ท่านก็จะได้รับรหัสผ่านไอเมมเบอร์ใหม่เป็นเลข 4 หลัก

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านทางไลน์ของสหกรณ์ฯ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ออกหนังสือลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เรื่องยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ซึ่งผู้ได้รับหนังสือดังกล่าวจะต้องส่งคืนทั้งฉบับทางไปรษณีย์ ตามเอกสารท่อนล่าง

ดังนั้น ขอให้ท่าน "รีบส่งคืนโดยด่วน"

เนื่องจากเอกสารนี้จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตรวจสอบ (แบบสุ่ม) ของบริษัทสอบบัญชีเอกชนในครั้งนี้

เพื่อเตรียม "รับรองงบการเงิน" และนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่ง "จะมีผลต่อการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน"

จึงขอความกรุณาสมาชิกที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โปรดส่งคืนให้ทันก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายชื่อหน่วยที่ได้รับหนังสือ (แบบสุ่ม)

 • หน่วย เทศบาล
 • หน่วย อ.เมือง
 • หน่วย อ.บ้านค่าย
 • หน่วย สามัญ 1
 • หน่วย สามัญ 2
 • หน่วย อ. แกลง
 • หน่วย อ. วังจันทร์

รายชื่อหน่วยที่ได้รับหนังสือเพิ่มเติม (แบบสุ่ม)

 • หน่วย จังหวัด
 • หน่วย เขต 1
 • หน่วย เขต 2
 • หน่วย บำนาญ อ.เมือง

หมายเหตุ แบบสุ่ม หมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับทุกคน

เอกสารแนบ โปรดอ่านคลิ๊กที่ปุ่มเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้กับทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้กับทุกท่าน

บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้กับทุกท่าน

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

หากสมาชิกท่านใดที่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม iMember ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด บ่อยๆ ซึ่งในหมวดหมู่เงินฝากนั้น

จะมีบัญชีอยู่บัญชีหนึ่งที่สมาชิกหลายท่านไม่ทราบว่าคืออะไร

วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยให้กับทุกท่านกันครับ

ภาพตัวอย่างของบัญชี 88 ในระบบ iMember

ที่มาของบัญชีออมทรัพย์นี้ (ผมขอเรียกสั้นๆว่าบัญชี 88) สืบเนื่องมาจากปัญหาความไม่สะดวกในการเข้ามารับเงินของสมาชิก

ยกตัวอย่างเช่น การรับเงินของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ในทุกสิ้นปี ซึ่งสมาชิกบางท่านไม่สะดวกจะมารับด้วยตนเอง

หรือในกรณีล่าสุด ที่เราเพิ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไป นั่นคือ โครงการบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์

ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้โอนดอกเบี้ยที่สมาชิกได้รับเป็นเวลา 24 เดือน มาไว้ที่บัญชีออมทรัพย์นี้

บัญชี 88 นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักเงินให้กับสมาชิกทุกท่าน

ทั้งในส่วนของเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ หรือ สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ก็จะถูกนำมาลงไว้ในบัญชีนี้เช่นกัน

ซึ่งบัญชี 88 นี้ จะเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

โดยชื่อเรียกบัญชี 88 นี้ มาจากการตั้งเลขบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย เลข 88 และลงท้ายด้วยเลขสมาชิกของสมาชิกทุกท่านนั่นเอง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2563 มีมติให้ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก (เฉพาะเงินต้น) ออกไปอีก 2 เดือน

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะขยายเวลาพักชำระหนี้

ให้ดาวโหลดแบบฟอร์ม "ใบคำร้องขอพักชำระหนี้" ในหัวข้อ "มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19"

ซึ่งอยู่ภายในหน้า "ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ฯ"

หรือ สามารถดาวน์โหลดได้จากจากปุ่มบริการด้านล่างของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 17.00 น. จะไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท รวมไปถึงธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค เช่น ระบบ iMember และ การกดเงินจากตู้ ATM เป็นต้น
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง’ 2563

เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง’ 2563

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน และแล้วก็ถึงฤดูการการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด กันอีกแล้วนะครับ สำหรับ

สำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบว่า จะต้องไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เขตใด ในวันนี้ทางฝ่ายจัดการได้จัดทำโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาหน่วยเลือกตั้งกันนะครับ

ซึ่งโปรแกรมนี้จะถูกบรรจุอยู่ใน LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัดด้วย

หากท่านใดยังไม่ได้เพิ่มเราเป็นเพื่อนให้คลิ๊กที่นี่นะครับ

LINE Official Account

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ได้เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้ว ภายในจะมีเมนูค้นหาหน่วยเลือกตั้ง แบบรูปภาพใหญ่ๆตามตัวอย่างนี้นะครับ

ซึ่งท่านสามารถใช้ 3 แบบในการค้นหาหน่วยเลือกตั้งของท่าน คือ

 • เลขทะเบียนสมาชิก
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ชื่อและนามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)

เพียงเท่านี้ ระบบก็จะแสดงให้ท่านได้เห็นถึงหน่วยเลือกตั้งของท่าน หากท่านสนใจในบทความนี้ โปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับ

หรือจะใช้ช่องทางลัดในบทความนี้ก็ได้นะครับ ตามด้านล่างนี้เลย

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : อนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัดข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง เราจะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมแต่ละครั้งให้กับสมาชิกอีกด้วย


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : ขอใช้สถานที่จัดทําพิธีมอบทุนการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2562 ของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอําเภอแกลง

สำหรับกิจกรรมนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดขึ้นทุกปี ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเราได้ให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : การจัดเตรียมการเลือกตั้งประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด

ใกล้ครบสิ้นปี เราจะมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติงบประมาณเผื่อจัดเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 4 : การจัดเตรียมกิจกรรมงานเกษียณอายุ ประจําปี 2562

ในวาระการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ได้พูดคุยและพิจารณาถึงแนวทางในการจัดงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีมติให้จัดงานในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเราได้คุณทวีป ขวัญบุรี มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 5 : เรื่องการดําเนินโครงการพัฒนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสมาชิกโดยการศึกษาดูงาน

ปีนี้เป็นปีที่สำคัญ ที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ทั่วประเทศโดยตรง รวมไปถึงภาวะเงินล้นระบบ ซึ่งหมายความสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรระยอง จำกัด ของเราจะบริหารกิจการด้วยเงินของตนเอง โดยไม่ต้องกู้สถาบันการเงินอื่นๆอีกต่อไป ซึ่งเราต้องเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์ในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ให้อยู่ในทิศทางที่ดี และมีความมั่นคงต่อไป

ซึ่งเราจะศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 สหกรณ์ด้วยกัน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด


ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

รวมไปถึงธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค เช่น ระบบ iMember และ การกดเงินจากตู้ ATM เป็นต้น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : การปรับปรุงสถานที่ในส่วนของฝ่ายการเงินและเงินฝากเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้เล็งเห็นว่า ในส่วนของฝ่ายการเงินและเงินฝากนั้นมีความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน จึงได้มีมติที่ประชุมให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการกั้นห้องกระจกนิรภัย และมีคีย์การ์ดสำหรับเข้า – ออกเหมือนกับสถานบันการเงินชั้นนำ


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : การอนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562”

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เราจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในโอกาสถัดไป


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : การอนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในโอกาสถัดไป


และยังมีการพิจารณาในเรื่องของระเบียบใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ พ.ศ. 2562  เป็นต้น

ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : บัตรลายมือชื่อของสมาชิก

เนื่องจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้พบว่ามีสมาชิกบางท่านได้ทำการปลอมแปลงเอกสารเพื่อนำมาประกอบเอกสารเงินกู้ โดยการปลอมลายเซนต์ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ซึ่งทางสหกรณ์ของเรานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ และเพื่อป้องการปัญหาที่จะเกิดในอนาคต จึงต้องขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการกรอกบัตรลายมือชื่อ เป็นมาตรการในการป้องการการปลอมแปลงเอกสารและลายมือชื่อ หากสมาชิกท่านใดเข้ามาใช้บริการที่สหกรณ์ของเรา เราจะให้แบบกรอกข้อมูลบัตรลายมือชื่อสมาชิก โดยเราเตรียมไว้ในทุกจุดบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : แบบเก็บข้อมูลสมาชิก

เนื่องจากขณะนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเราได้พบว่าข้อมูลในหลายๆส่วนของสมาชิกนั้น ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ที่อยู่ของสมาชิก หรือ เบอร์โทรสำหรับติดต่อสมาชิกนั้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โปรดกรอกแบบเก็บข้อมูลสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ท่านรับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : รายงานผลการจัดทำ LINE@ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ณ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าใช้งานแล้ว จำนวน 760 คน และจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้งานยังเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ท่านสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนโดยใช้โปรแกรม LINE ค้นหาในชื่อ @rycoop.news หรือ คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม

ซึ่งภายใน LINE@ นั้นจะมีช่องทางลัดให้สามารถเข้าใช้งานดังนี้

 • การติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หรือ Facebook
 • การตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ผ่าน iMember
 • คู่มือสมาชิกแบบออนไลน์และคำถามที่พบบ่อย
 • สายด่วนเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ท่านสมาชิกต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยการโทรศัพท์

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 4 : การจัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง”

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกปี โดยเราจะเชิญสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ จำนวน 250 – 300 คน โดยประมาณ เข้ามารับฟังความรู้ในเรื่องที่เกี่ยบกับสหกรณ์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด รวมไปถึงแนะแนวทางในเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สมาชิกได้รู้จักอดออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 5 : การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์”

สำหรับกิจกรรมนี้ เราได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่แล้วเราได้พาคณะครูและนักเรียนมัธยม และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช ซึ่งเด็กๆและคุณครูได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง