ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing รุ่นที่ 2” พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรม

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เน็ตเพื่ออาชีพ Digital Marketing รุ่นที่ 2” พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรม

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่างนี้ และขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมโดยแตะที่ปุ่มยืนยันการเข้าร่วมการอบรม

พร้อมค้นหาชื่อและนามสกุล หรือเลขทะเบียนสมาชิก

พร้อมแตะปุ่ม "ยืนยันการเข้าร่วม" ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะเข้าร่วมการอบรมตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากไม่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมให้แตะที่ปุ่ม "ไม่สามารถเข้าร่วม"