ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศปิดระบบธุรกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีเหตุจำต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สหกรณ์ฯ จึงขอปิดระบบธุรกรรมทุกทางการเงินทุกประเภท

ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

จนถึง วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.

ทั้งนี้สมาชิกนำเอกสารต่างๆ ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่

และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในวันเปิดทำการ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ