แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็นบริเวณชั้นใต้อาคารสหกรณ์

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็นบริเวณชั้นใต้อาคารสหกรณ์

ขออภัยในความไม่สะดวก

แผนผังพื้นที่การให้บริการ

  • ฝ่ายสินเชื่อ - ช่องบริการที่ 1 - 5
  • ฝ่ายการเงิน - ช่องบริการที่ 6 - 8
  • ฝ่ายอำนวยการ - ช่องบริการที่ 9 - 12