แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 – วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 – วันหยุดพิเศษ
  • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 –  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช