รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

ขอความกรุณาสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับการอบรบ

โปรด download โปรแกรมสำหรับการตัดต่อไว้ล่วงหน้า

โดยโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตัดต่อชื่อว่า KineMaster

และขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ

โปรดยืนยันการเข้าร่วมการอบรมอีกครั้ง

โดยแตะที่ปุ่ม "ยืนยันการอบรม"

แล้วค้นหาด้วยเลขทะเบียนสมาชิก หรือ ชื่อและนามสกุล

แล้วแตะที่ปุ่ม "ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา" หรือ "สละสิทธิ์" ตามความประสงค์ของท่าน