เตือนภัย! มิจฉาชีพนำตราสัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ไปแอบอ้าง

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพ นำตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ไปแอบอ้าง

จึงขอแจ้งเตือนสมาชิกทุกท่านว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ไม่มีการปล่อยสินเชื่อผ่านตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว

หากสมาชิกท่านใดที่ได้พบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบ

เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางคดีความต่อไป

จากในรูป มีการปล่อยกู้ให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว