RYT Saving Mobile Application ให้ทุกธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

RYT Saving Mobile Application ให้ทุกธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้เปิดตัว Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก เพื่อประหยัดเวลาและการเดินทางในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จากนโยบายการบริหารของนายบุญรอด บุญเหลือ ผู้เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 และ 44/1 ได้เสนอให้มีการจัดทำ Mobile Application

ซึ่งได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา ICT และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันคิดค้นและพัฒนาระบบ พัฒนาต่อยอดจากระบบ iMember รุ่นเก่า

เพื่อให้ Application ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกมากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ช่วยให้สมาชิกทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องมาติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด บ่อยครั้ง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

สมาชิกสามารถ โอน ถอน ฝาก รวมไปถึงส่งเอกสารแบบออนไลน์ และรับการแจ้งเตือนในทุกๆธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิก

ผ่านระบบ RYT Saving Application

สมาชิกทุกท่านสามารถ Download ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ IOS

เพียงค้นหาคำว่า "RYT Saving" เป็นภาษาอังกฤษ

โฆษณา RYT Saving Mobile Application (Commercial Ads)

โฆษณา RYT Saving Mobile Application (Corperate Ads)