ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจาก Server เกิดการขัดข้อง

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจาก Server เกิดการขัดข้อง

หากระบบกลับมาเป็นปกติแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก