แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 - วันอาสาฬหบูชา
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 - วันเข้าพรรษา
  • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 - วันหยุดตามมติ ครม.
  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 - วันหยุดตามมติ ครม.