แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 - วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก (วันพระเจ้าตากสิน)

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันสิ้นปี