ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

ปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ปันผล ร้อยละ 5.3

เฉลี่ยคืน ร้อยละ 12.5

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านไอเมมเบอร์ ท่านสามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

โดยเข้าไปที่ iMember แบบมือถือ และแตะปุ่มสีแดง

ระบบจะให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขทะเบียนสมาชิก

เพื่อกู้คืนรหัสผ่าน โดยเป็นเลข 4 หลัก

แตะที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่ LINE หรือ iMember