ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ระชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงท้าทายของครูยุค 4.0 สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายละเอียดตามป้ายประกาศ

หรือแตะที่ลิงค์นี้เพื่อลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม :  https://forms.gle/jzposD6cX1o5bUee8

ห้องประชุม Zoom

Meeting Room URL : https://us02web.zoom.us/my/rycoop?pwd=Vm1KbUV0Rzg2Ky9JZ1pvVnZKM2tsUT09

Meeting ID : 313 326 3515

Pass code : 998599

*** หมายเหตุ : โปรดเปลี่ยนชื่อก่อนเข้าห้อง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน **