ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COIVD-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการใช้งานบัตรคิวออนไลน์ จองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความจำเป็นในการจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากจนเกินไป

สมาชิกทุกท่านสามารถจองคิวออนไลน์ได้จาก Website หรือ LINE Official Account

 *** หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ทันที โดยไม่ต้องจองคิว ***

ท่านสามารถอ่านวิธีใช้งานได้จากที่นี่