วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - วันอาสาฬหบูชา
  • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)