ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติม อาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด กำลังเตรียมการก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติม อาคารสำนักงาน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ฯ

ทำให้มีความจำเป็นต้องย้ายเครื่อง Server

จึงส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกได้

จึงขอประชาสัมพันธ์การให้บริการดังนี้

วันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2564 - ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 - ปิดทำการ (เนื่องจากจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อการดังกล่าว)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้