ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น. - 14.30 น. เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จำหน่ายชุดละ 21,300 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้