ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/1 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,060 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติได้จากปุ่มข้างล่างนี้