ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์การลงแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่

สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูระยอง จำกัด จึงอยากขอให้สมาชิกทุกท่านลงแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อความระมัดระวังความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19 ขณะที่ท่านออกมาในที่ชุมชน

หรือแม้แต่การเข้ารับบริการภายในสถานที่ต่างๆนั่นเอง

สำหรับแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" นั้น จะมีหลักการทำงานที่ต่างออกไปจากแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

ตัวแอพฯ จะถูกออกแบบมาให้เป็นการประเมินตนเองตามความเป็นจริง

เพื่อคนรอบข้างได้ทราบถึงความเสี่ยงของเจ้าของมือถือเครื่องนั้น

ผ่านการสื่อสารแบบ Bluetooth นั่นหมายถึง สมาชิกจะต้องเปิด Bluetooth เพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยครับ

ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากช่องทางนี้ ทั้งในระบบ Android และ iOS  ครับ