สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ออกหนังสือลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เรื่องยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ซึ่งผู้ได้รับหนังสือดังกล่าวจะต้องส่งคืนทั้งฉบับทางไปรษณีย์ ตามเอกสารท่อนล่าง

ดังนั้น ขอให้ท่าน "รีบส่งคืนโดยด่วน"

เนื่องจากเอกสารนี้จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตรวจสอบ (แบบสุ่ม) ของบริษัทสอบบัญชีเอกชนในครั้งนี้

เพื่อเตรียม "รับรองงบการเงิน" และนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่ง "จะมีผลต่อการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน"

จึงขอความกรุณาสมาชิกที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โปรดส่งคืนให้ทันก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายชื่อหน่วยที่ได้รับหนังสือ (แบบสุ่ม)

 • หน่วย เทศบาล
 • หน่วย อ.เมือง
 • หน่วย อ.บ้านค่าย
 • หน่วย สามัญ 1
 • หน่วย สามัญ 2
 • หน่วย อ. แกลง
 • หน่วย อ. วังจันทร์

รายชื่อหน่วยที่ได้รับหนังสือเพิ่มเติม (แบบสุ่ม)

 • หน่วย จังหวัด
 • หน่วย เขต 1
 • หน่วย เขต 2
 • หน่วย บำนาญ อ.เมือง

หมายเหตุ แบบสุ่ม หมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับทุกคน

เอกสารแนบ โปรดอ่านคลิ๊กที่ปุ่มเพื่ออ่านเพิ่มเติม