วันหยุดทำการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 - วันหยุดพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)