วันหยุดทำการประจำเดือนกันยายน 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันหยุดทำการประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 - วันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ ตามมติ ครม.