ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 17.00 น. จะไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท รวมไปถึงธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค เช่น ระบบ iMember และ การกดเงินจากตู้ ATM เป็นต้น
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ