ประกาศวันปิดสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันปิดสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ

เนื่องด้วย วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้อง “ปิดระบบธุรกรรมทางการเงิน” ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : https://rycoop.com/tel/