บุคลากร

รายชื่อเจ้าหน้าที่ ภาระหน้าที่ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

นายเสริมพงษ์ แสงงาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Email : sermpong@rycoop.com
ติดต่อ : 038-052-156-8 ต่อ 501

นายประภวัต ทองมณี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
Email : prapawat@rycoop.com
ติดต่อ : 038-052-156-8 ต่อ 501

นางสาวชิดชนก ชอบชื่นชม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
Email : chitchanok@rycoop.com
ติดต่อ : 038-052-156-8 ต่อ 502

นายสืบสกุล วิเศษสรี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Email : kimjongfeel@rycoop.com
ติดต่อ : 038-052-156-8 ต่อ 501

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ฝ่ายไอที

ฝ่ายที่รับชอบในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการจัดการสหกรณ์ ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบไอเมมเบอร์ รวมไปถึงงานประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลายมากที่สุด เพื่อความทันสมัยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด และสอดรับกับความเป็นไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวสารล่าสุดของฝ่ายไอที

ท่านสามารถเลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านข่าวย้อนหลังได้นะครับ

ไอเมมเบอร์ ตรวจสอบธุรกรรมของตนเองได้ง่ายๆ

ไอเมมเบอร์ แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและธุรกรรมต่างๆของท่านในสหกรณ์ ได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกระบบ ทั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว รวมไปถึง Smartphone ทั้งในระบบ Android และ iOS สมัครง่าย ใช้ไม่ยากมากด้วยประโยชน์ ซึ่งมีสมาชิกเปิดใช้งานไปแล้วกว่า 6,000 คน

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ไอที

อีเมลหรือข้อความของท่านจะถูกส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน